Ziek melden

Als uw kind ziek is en niet op school kan komen, dan ontvangen wij graag een berichtje van u. Het is prettig voor ons te weten waar uw kind is. We vragen u dit voor 8:30 uur te doen. (0597-645676). 

Schooltijden en schoolvakanties

De eerste bel gaat om 8.25 uur en om 12.55 uur, de tweede bel om 8.30 en 13.00 uur. Zo kunnen we op tijd beginnen met de lessen.

                    Groep 1 t/m 4                         Groep 5 t/m 8

maandag        8.30-11.45        13.00-15.15        8.30-11.45        13.00-15.15
dinsdag          8.30-11.45        13.00-15.15        8.30-11.45        13.00-15.15
woensdag       8.30-12.15        vrij                    8.30-12.15        vrij
donderdag      8.30-11.45        13.00-15.15        8.30-11.45        13.00-15.15
vrijdag           8.30-11.45        vrij                    8.30-11.45        13.00-15.15

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is? Er is pleinwacht vanaf 8.15 uur en 12.45 uur.

Vakantierooster 2018 - 2019

Vakanties                                       Eerste dag          Laatste dag

Herfstvakantie                                22 okt.                26 okt.

Kerstvakantie                                 24 dec.               4 jan.

Voorjaarsvakantie                           18 feb.                22 feb.

Paasvakantie                                  19 apr.                22 apr.

Meivakantie                                    29 apr                 3 mei

Hemelvaart/Pinkstervakantie           30 mei                10 juni

 

Zomervakantie                               15 juli                  23 aug.

Bijzondere dagen /datums om alvast te noteren (wijzigingen voorbehouden):

Contactavonden:                   18 en 20 sept.                                    

                                         

Informatieavond in de groepen: 25 september 2018
De datums van studiedagen zullen z.s.m. aan u worden doorgegeven.