Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Ouderbetrokkenheid op onze school houdt in dat ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor het leren van kinderen op zich nemen. Aan de hand van 10 criteria geven we onze samenwerking beleidsmatig vorm. Deze 10 criteria en de uitwerking kunt u downloaden op onze website via Documenten. CBS Groen van Prinsterer heeft veel betrokken ouders die zich voor onze school inzetten. Dat gebeurt op de volgende manieren:

- deelname in de schoolcommissie, MR, commissie ouderbetrokkenheid of oudercommissie

- hulp bij het begeleiden van groepjes kinderen tijdens activiteiten en uitstapjes

- hulp bij de koningsspelen en sportactiviteiten

- hulp bij het LOT team

- hulp bij de klussenochtend, enz.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een inschrijfformulier waarop u kunt aangeven hoe u zich wilt inzetten.