Medewerkers

Op cbs Groen van Prinsterer werkt een betrokken en professioneel team van mensen iedere dag aan de ontwikkeling van de kinderen die hen zijn toevertrouwd. Er leraarondersteuners, een intern begeleider, een directeur en onderwijs ondersteunend personeel om de leerkrachten zo goed mogelijk te faciliteren in hun belangrijke werk. Hieronder vindt u een overzicht van ons team en de rol die zij vervullen.

Overzicht medewerkers

Nelleke Schouwenaar
Leerkracht groep 1/2a
Nineke Kupers
directeur
Gerda Oosterveld
Leerkracht groep 1/2a en 1/2b
Marjàn Bruggers
leerkracht groep 1/2b
Elnet Venema
Leerkracht groep 5
Suzanne Muller
Leerkracht groep 3 en 7
Cisca Oosterhuis
Leerkracht groep 4
Leonie de Vries
Leerkracht groep 3
Bernard Westerholt
Leerkracht groep 7
Jan Sassen
Leerkracht groep 6
Anouk Meulman
Leerkracht groep 8
Zjannet Horlings
Intern Begeleider
Ellen Kluiter
Onderwijsassistent
Peter Hartman
Onderwijsassistent
Caner Ay
Conciërge